Interesē piedāvājums uzņēmumiem? Atklājiet piedāvājumu uzņēmumiem

PRIVĀTIE KLIENTI

Izvēlēties automašīnas modeli:

CLIO CLIO
CAPTUR CAPTUR
KANGOO KANGOO
KADJAR KADJAR
ESPACE ESPACE

Izvēlēties versiju:

Līguma darbības termiņš

60 Mēneši

-

Nobraukums

100000 km

Šādam līguma termiņam ir tikai viens piedāvājums. Vēlieties uzzināt par citiem piedāvājumiem? Mainīt līguma darbības termiņu.

Izvēlēties apmaksas veidu

Easy Service Standard
1 047,66 € *

*Jautājiet tirgotājam par akciju

Easy Service apkopes līgums sedz detaļu nomaiņu un pārbaužu veikšanu, balstoties uz transportlīdzekļa tehniskās apkopes programmu, atbilstoši Renault ieteikumiem, sedzot mehānisko, elektrisko un elektronisko bojājumu novēršanas izmaksas gan rezerves daļām, gan darbam, kā arī kā Renault palīdzības dienests Eiropā, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Līgumu var noslēgt 12 mēnešu laikā no transportlīdzekļa rūpnīcas garantijas sākuma datuma līdz pirmajai apkopei.  Uzzini vairāk tuvākajā Renault pārstāvniecībā.

Sniegtā informācija attiecas uz automašīnām, sākot no gada, kuru iepriekš izvēlējies Klients. Akcijas nevar apvienot ar citiem piedāvājumiem / akcijām. Automātiskajā individuālajā piedāvājumā sniegtā informācija nav uzskatāma par piedāvājumu Civilkodeksa izpratnē un nav uzaicinājums uz pārrunām. Individuāli noteikumi un pakalpojuma cena, darbības termiņš un nobraukuma ierobežojumi ir norādīti līgumā, kurš tiek slēgts ar Autorizēto pārstāvi. Sniegtā informācija jebkurā laikā var tikt mainīta. Sīkāku informāciju par piedāvājumu var uzzināt no Renault Autorizētajiem partneriem.